Update COVID-19 coronavirus

Kijk voor de meest actuele informatie op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Overijsselse ondernemers in de vrijetijdssector: Kijk voor regelingen en loketten op marketingoost.nl/corona en volg ons op Facebook en LinkedIn voor het laatste nieuws.

Gastvrij Overijssel

Netwerkorganisatie voor de vrijetijdssector in Overijssel

In Overijssel werken toeristische marktpartijen samen in Gastvrij Overijssel. Doel van deze netwerkorganisatie is door marktgerichte samenwerking in de vrijetijdssector verbetering van het toeristisch aanbod, meer bezoeken en vakanties aan Overijssel en hogere bestedingen realiseren. De netwerkorganisatie werkt hierbij nauw samen met gemeenten en Provincie Overijssel.

De vrijetijdseconomie is een belangrijke sector voor onze provincie. Het aantal bestedingen neemt jaarlijks toe en we zien naast Nederlandse bezoekers ook steeds meer Duitsers en Vlamingen in provincie rondlopen. Samen geven ze zo'n €320 miljoen euro uit en dan hebben we het nog niet eens over de bestedingen van de eigen inwoners op het gebied van vrije tijd in de eigen regio. Niet voor niets stijgt de werkgelegenheid gestaag in de Overijsselse vrijetijdssector de afgelopen jaren. Kortom, de vrijetijdseconomie is de (banen)motor van Overijssel!

Tijdens het Toerisme- en Vrijetijdscongres Overijssel overhandigde Gastvrij Overijssel de Strategische Agenda aan acht verkiesbare Statenleden. Lees het volledige bericht