Versterken groene uitstraling toeristische bedrijven

Vergroen uw entree, Gastvrij Overijssel betaalt mee (tot € 4.900)

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar!

De kwaliteit van de groene omgeving in Overijssel is hèt visitekaartje vanuit de vrijetijdseconomie naar haar gasten. De vele campings, hotels e.a. presenteren zich binnen die groene omgeving zeer verschillend. Gastvrij Overijssel wil graag de kwalitatieve (groene – landschappelijke) uitstraling van deze VTE-bedrijven verbeteren. Daarom is deze stimuleringsregeling ontworpen, met een maximale bijdrage van € 4.900,-.

De Stimuleringsregeling

Deze regeling voorziet in het ondersteunen van een concreet maatwerkadvies voor de inrichting van het entree-gedeelte met landschappelijk passende - voornamelijk natuurlijke - elementen en een goede aansluiting op het omringende landschap.

Het maatwerkadvies bestaat tenminste uit één of meerdere foto’s van de huidige situatie, een schouw van het bedrijf, gesprek met de eigenaar, een inrichtingsschets van de gewenste situatie (zoveel mogelijk uitgaande van gebruik van natuurlijke materialen), een beplantingsadvies en eventueel advies over cultuurhistorische elementen.

De regeling is opgebouwd in twee lagen. De eerste laag voorziet in een bijdrage van 80% in de advieskosten met een maximum van € 2.400,-, op voorwaarde dat de aanvrager het advies ook uitvoert. Besluit u als aanvrager geen opvolging te geven, dan is de bijdrage aan de advieskosten 20% met een maximum van € 600,-.

Ten tweede voorziet de regeling in de uitvoering van het advies. De regeling dekt 25% van de kosten met een maximum van € 2.500,-. Het gaat dan vooral over uitvoeringskosten van beplantingsmateriaal en natuurlijke elementen en dus niet zozeer over “stenen” (bv parkeerplaatsen).

De regeling kent een maximum van 20 bedrijven – dus 20 adviestrajecten. Er geldt een ‘wie het eerst komt – het eerst maalt' principe. Formeel loopt de regeling af per 31/12/2020, maar zal vanaf 2021 een vervolg krijgen. Nieuwe aanvragen kunnen dan ook gewoon ingediend worden.

Meer over de regeling? Download het formulier met meer informatie.

Fill out my online form.