Onderzoek en tips

Vitaliteit verblijfsrecreatie in kaart gebracht


Een vitale verblijfsrecreatieve sector is van groot belang voor een toekomstbestendig aanbod in onze provincie. Om hier inzicht in te krijgen, heeft Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd in opdracht van Gastvrij Overijssel onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de sector. Het rapport gaat in op nagenoeg de gehele provincie, te weten de regio’s Noordwest Overijssel, Salland en Twente. In een eerder onderzoek is namelijk de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in het Vechtdal al onderzocht.

Actualiteit: coronacrisis Dit onderzoek heeft plaats gevonden voordat de coronacrisis zorgde voor drastische beperkte maatregelen in Nederland. Dit heeft een enorme impact op de sector. Vooral plekken met veel toeristische verhuur of toeristische plaatsen zijn hard geraakt, met name in de kampeersector en bij de groepsaccommodaties. Dit onderzoek geeft een beeld van vóór de crisis. Het maakt het onderzoek enerzijds gedeeltelijk al achterhaald, anderzijds wellicht juist des te actueler, omdat het als een nulmeting beschouwd kan worden van voordat de crisis uitbrak. Het maakt het des te urgenter om met de vitaliteit van de sector aan de slag te gaan.

De uitwerking van het onderzoek en de factsheets vindt u hier

Innovatiehandboek TOTO


Dit Innovatiehandboek is een verzameling van samenvattingen van de theorie en praktische tips, gegeven per workshop. In ieder hoofdstuk wordt een workshop behandeld. Aan het einde van ieder hoofdstuk vindt u de informatie van het bedrijf dat de betreffende workshop heeft gegeven.

Download het Innovatiehandboek van Gastvrij Overijssel