Gastvrij Overijssel

In Overijssel werken toeristische marktpartijen samen in Gastvrij Overijssel. Doel van deze netwerkorganisatie is door marktgerichte samenwerking in de vrijetijdssector verbetering van het toeristisch aanbod, meer bezoeken en vakanties aan Overijssel en hogere bestedingen realiseren. De netwerkorganisatie werkt hierbij nauw samen met gemeenten en Provincie Overijssel. Alle deelnemende partners ziet u onderaan deze website.

In samenwerking met Provincie Overijssel heeft Gastvrij Overijssel een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het provinciaal uitvoeringsprogramma 'Heerlijk en Gastvrij Overijssel'. Wilt u weten waar overheden, ondernemers en onderwijs met elkaar aan gaan werken binnen de vrijetijdseconomie?

Binnenkort vindt u hier het nieuwe Uitvoeringsprogramma 2020-2024